top of page
obrazek pro blog_2.jpg

Jazykové karty

Odd One Out

logotyp, vizuální styl, produktový design a webdesign
anglické jazykové karty

Základní vize a perfektní znalost koncového zákazníka, díky lektorování Sylvy Novotné, autorky vzdělávacích karet bylo zvoleno chyté, zvídavé, nápadité a hbité zvíře v podobě králíčka, které mělo zastřešit celou kolekci vzdělávacích karet Odd One Out = Jeden musí z kola ven. 

 

Mým úkolem bylo vytvořit značku zajíčka tak, aby byl nadčasový, vhodný pro věkovou skupinu 3-99 let, vizuálně silný a nezaměnitelný. Jako bonus se samotná značka/králíček stal i průvodcem samotných karet.

 

Vizuální podoba králíčka ctí myšlenku hry = jedno slovo musí z kola ven/v našem případě do díry:) Je funkčním průvodcem všech karet. Na zadní straně každé karty v krátké větě králíček prozradí správnou odpověď, proč dané slovo do skupiny nepatří. Barevně poutavé karty udrží postřeh žáka či dítěte a zábavnou hrou procvičí či rozšíří jeho slovní  zásobu.

Webové stránky graficky navazují na vizuální styl. Jsou vystaveny na platformě shoptet.

www.jazykovekarty.cz

Odd One Out - logotyp a vizuální styl
Odd One Out - logotyp a vizuální styl
Odd One Out - logotyp a vizuální styl
Odd One Out - logotyp a vizuální styl
Odd One Out - logotyp a vizuální styl
Odd One Out - logotyp a vizuální styl
Odd One Out - logotyp a vizuální styl
Odd One Out - logotyp a vizuální styl
Odd One Out - logotyp a vizuální styl
Odd One Out - logotyp a vizuální styl
bottom of page